e-Albania For PC Windows and MAC – Free Download

Rate this apps

e-Albania For PC Free Download And Install On Windows 11, 10, mac, the best guide to install the newer edition of “e-Albania” whatever your PC is 32bit or a 64bit. Get e-Albania APK software on Computer, Laptop easily.

Download & ScreenShots:

How To Install e-Albania App on PC Windows 11/10/8/7 and Mac

Download n play e-Albania APK software on your computer by emulating with Memu player or BlueStacks. It is free to run e-Albania software on Windows 11, 10, 8, 7, Laptops, and Apple macOS

  1. Choose the best emulator from below
  2. Most populars are: memuplay.com, bluestacks.com.
  3. Open it to make an Android environment on the PC
  4. e-Albania app downloadable Google Play Store
  5. Just find the install option of e-Albania application

Smart Preview of e-Albania- Features and User Guide

Shërbimet e administratës publike në pajisjen tuaj Android

Aplikacioni “e-albania.al” shërben si një portë, nëpërmjet së cilës çdo person i interesuar mund të marrë nëpërmjet internetit, në çdo kohë dhe nga kudo shërbime elektronike të ofruara nga institucionet publike në Shqipëri.

Portali, së bashku me Platformën Qeveritare të Ndërveprimit nëpërmjet të cilës institucionet ndërveprojnë duke shkëmbyer të dhëna në kohë reale, janë pjesë e rëndësishme e strategjisë së Qeverisë, për të ofruar shërbime elektronike nëpërmjet një pike të vetme kontakti.

Key Features

Faturat e energjisë elektrike, kundravajtjet rrugore (gjobat), pikët e drejtuesit të mjetit, gjurmimi i çështjeve gjyqësore, taksat e automjetit, të dhëna të gjendjes civile, regjistrimi fillestar i biznesit pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit, taksat dhe tarifat vendore, notat e provimeve të maturës, lista e barnave të rimbursueshme, të dhënat e Kartës së Shëndetit etj. vijnë në çdo moment në telefonin apo tabletin tuaj Android nëpërmjet aplikacionit e-albania.

What’s New on the Latest Edition Of e-Albania

Përmirësime të përgjithshme

Disclaimer

We are not claiming ownership of this app. Alos, we are not affiliated. Everythings of e-Albania app like SS, logo and trademarks etc are not our property

We are not offering any downloads of e-Albania app. Here is only the guide to install the e-Albania app on PC.

Related Apps

Leave a Reply

Your email address will not be published.

PlayStorehttps://play.google.com/store/apps/details?id=al.ealbania.appUrl