Kvalitet vazduha For PC Windows and MAC – Free Download

Rate this apps

Kvalitet vazduha For PC Free Download And Install On Windows 11, 10, mac, the best guide to install the newer edition of “Kvalitet vazduha” whatever your PC is 32bit or a 64bit. Get Kvalitet vazduha APK software on Computer, Laptop easily.

Download & ScreenShots:

Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

How To Install Kvalitet vazduha App on PC Windows 11/10/8/7 and Mac

Download n play Kvalitet vazduha APK software on your computer by emulating with Memu player or BlueStacks. It is free to run Kvalitet vazduha software on Windows 11, 10, 8, 7, Laptops, and Apple macOS

  1. Choose the best emulator from below
  2. Most populars are: memuplay.com, bluestacks.com.
  3. Open it to make an Android environment on the PC
  4. Kvalitet vazduha app downloadable Google Play Store
  5. Just find the install option of Kvalitet vazduha application

Smart Preview of Kvalitet vazduha- Features and User Guide

Aplikacija prikazuje rezultate automatskog monitoringa kvaliteta vazduha, u realnom vremenu, iz državne i lokalnih mreža sa područja Republike Srbije. Informacije za 58 lokacija se pruzimaju od Agencije za zaštitu životne sredine. Podaci o zagadjenju vazduha se ažuriraju na svakih sat vremena.

KARAKTERISTIKE:

– lista lokacija na kojima se meri kvalitet vazduha, tj. zagadjenost vazduha
– biranje jedne ili više omiljenih lokacija, kako bi se u listi prikazale poslednje izmerene vrednosti za SO2, NO2, O3, CO, PM10, PM2.5
– prikaz detaljnih informacija za zagadjenje vazduha na odabranoj lokaciji
– u zavisnosti od lokacije, prikazuju se grafici izmerenih podataka za SO2, PM10, O3, NO2, NOX, CO, B, Toluene, THC (NM), NO, mp-Xylene, PM2.5, PM1, V, dd, P, t, Rh
– dostupna je istorija podataka kvaliteta vazduha za tekući dan, prethodnih 7 i prethodnih 30 dana, merenih na jedan, osam ili 24 sata

Aplikacija podržava tamnu i svetlu temu. Na onim telefonima čiji operativni sistem podržava teme, aplikacija se automatski prilagođava temi telefona. Na ostalim uređajima, u delu za podešavanje aplikacije, moguće je ručno izabrati željenu temu.

NAPOMENA: Podaci o zagadjenju vazduha nisu dostupni ukoliko mobilni uređaj nije priključen na internet mrežu.

What’s New on the Latest Edition Of Kvalitet vazduha

– umesto tekstualnog opisa za stanje vazduha, sada se prikazuje AQI

Disclaimer

We are not claiming ownership of this app. Alos, we are not affiliated. Everythings of Kvalitet vazduha app like SS, logo and trademarks etc are not our property

We are not offering any downloads of Kvalitet vazduha app. Here is only the guide to install the Kvalitet vazduha app on PC.

Related Apps

Leave a Reply

Your email address will not be published.

PlayStorehttps://play.google.com/store/apps/details?id=dev.mihajlovic.kvalitetvazduhaUrl